Opening Floriade poster Project 2

Opening Floriade poster Project 2
26 June 2015

Floriade Poster Project 2

Bij de tentoonstellingsruimte Ateliers 206 (Steiger 206, Almere Haven) wordt op vrijdag 26 juni (16.00 uur) weer een Floriade Poster-tentoonstelling geopend. Er hangen maar liefst 70 posters die de Floriade aankondigen. Het gaat om het Floriade Poster Project 2, Almere Haven, een project van stichting de Zijderups. Hein Walter, projectleider en artistiek leider van stichting De Zijderups, heeft in het voortraject poëzielessen gegeven op basisschool De Flierefluiter en basisschool De Ark. De lesopdrachten die hij daar gaf, hadden allemaal betrekking op de spanning tussen Natuur en Stad. In totaal werden er ruim tweehonderd gedichten geschreven. Twintig Almeerse kunstenaars mochten uit die voorraad een gedicht kiezen en daar een poster van maken. De leerlingen van twee klassen hebben daarbij ook hun eigen poster ontworpen. Deze 20 posters van de kunstenaars en de 50 van de kinderen vormen samen de expositie.

In 2014 vond deel 1 van het Floriade Poster Project plaats, toen met gedichten van leerlingen van basisschool De Omnibus en Letterland (Literatuurwijk). Voor deel 2 hebben de leerlingen van basisschool De Flierefluiter en De Ark voor de gedichten gezorgd. Kunstenaars ontwierpen de professionele posters. Het voornemen is om dit project ieder jaar uit te voeren, steeds in een ander stadsdeel. Op die manier kunnen we in 2022 beschikken over 200 posters en 2000 gedichten over de Floriade. Tegen die tijd zullen de kinderen rond de 20 jaar zijn en zich realiseren dat zij deel uitmaken van de Floriade – Growing Green Cities.

De tentoonstelling is tijdens de opening, vrijdag 26 juni vanaf 16.00 uur, te bezichtigen in Ateliers 206, in Almere Haven. Dan zullen de vele kinderen die aan het project hebben meegedaan er ook zijn! Daarna kunnen op drie zaterdagen de posters wat rustiger bekeken kunnen worden. Op zaterdag 27 juni, 4 en 11 juli, van 12.00 uur tot 16.00 uur is Ateliers 26 open voor publiek.