Projecten

Een aantal projecten heb ik vanuit de Kunstenaars Vereniging Flevoland gedaan, zoals Natuurkunstpark, Nieuw Verleden en Kunstmatig Loof. Op hun website is een volledig overzicht te vinden. www.flevokunst.nl
Vanuit stichting De Zijderups doe ik zorgkunstprojecten , maar ook andere sociaal-maatschappelijke projecten, zoals het Floriade Poster Project (vanaf 2014 jaarlijks een project met 20 kunstenaars en verschillende Almeerse basisscholen), Van Binnen naar Buiten (poëtische portretten van gedetineerden en posters van leerlingen) en Cahier (een serie folders van Almeerse kunstenaars - 12 pagina's). Samen Schilderen heb ik op verschillende locaties gedaan: een doek van 10 x 2 meter en dan met groepen het doek beschilderen!

Floriade Poster ProjectVan Binnen naar BuitenNatuurkunstparkCahierPoëtisch ArboretumFull Color BuurtlokaalSamen Schilderen


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.